Návštěva chebské knihovny

V rámci výuky českého jazyka navštívili žáci 1. ročníku Městskou knihovnu v Chebu. Knihovnice Ivona Lesáková nás provedla prostory hlavní budovy, viděli jsme knižní sklady, přednáškovou místnost, vlastní prostory půjčovny, foyer a také bibliobox před budovou knihovny. Dozvěděli jsme se o půjčování knih, časopisů, elektronických čteček, audioknih, společenských her, o komisním prodeji knih, pořádaných besedách, promítání filmů a mnohém dalším. Žáci využili možnost zdarma se registrovat jako noví čtenáři v rámci právě probíhajícího Týdne knihoven. Dvacátý ročník této celostátní akce a propagační kampaně nese název Braňte knihu. My už jsme začali, několik žáků odcházelo zpět do školy s čerstvě vypůjčenou beletrií.

 Mgr. Marcela Benešová, Mgr. Renata Šalátová

foto Laura Henzlová

Fotografie