Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jsou zrušeny.

 

AZYLOVÝ DŮM BETLÉM CHEB

Žáci tříd čtvrtého ročníku byli 2. 9. pozváni do azylového domu Betlém Cheb, aby se seznámili s jeho posláním a vyslechli si přednášku o finanční gramotnosti.

Posláním Azylového domu Betlém Cheb je poskytovat odbornou a dlouhodobou podporu osobám v nepříznivé životní situaci spojenou se ztrátou bydlení nebo sociálního zázemí, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami. Snaží se pomocí nabízených služeb předcházet prohlubování sociální izolace těchto lidí a zvýšit kvalitu jejich života. Usiluje o integraci sociálně vyloučených zpět do společnosti. Garantuje dodržování základních lidských práv a svobod.   

Kateřina Štochlová  

Fotografie