Exkurze - Rehabilitační nemocnice Beroun

6. 6. 2016

V  Rehabilitační nemocnici Beroun se žáci 2. B, obor vzdělání Masér sportovní a rekondiční, mohli seznámit s jedním z nejmodernějších zařízení tohoto druhu. Pacientům poskytuje komplexní péči v moderním pojetí. Nadstandardní je práce všech zaměstnanců – lékařů i ostatních zdravotníků, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, masérů, logopedů, protetika, psychologa, a to pod jednou střechou.

Zde by mohli získat perspektivní zaměstnání absolventi všech našich oborů. Měli by také možnost celoživotně se vzdělávat. V zařízení je mladý kolektiv, zaměstnavatel nabízí dobré nástupní platy.

Napsala: Kateřina Štochlová