Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jsou zrušeny.

 

Přednáška

V rámci sociálně patologických jevů se pod vedením Policie ČR uskutečnila přednáška na téma „Trestní odpovědnost mládeže“. Přednášky se zúčastnili žáci 1. A a 1. B. Děkujeme zástupcům Policie ČR panu Ištvánikovi a panu Buřičovi.

                                                                                                          Mgr. Marcela Benešová