Žáci učí žáky.

Dne 15. 4. v době konání přijímacích zkoušek na naši školu se žáci z 3. B, 2. B a z 1. A rozjeli do základních škol, kde prezentovali přednášky z jednotlivých oborů.

Jak napovídají reakce a zpětná vazba, akce to byla pro všechny zúčastněné přínosná. Citace z několika dopisů, jež přišly jako odezva na prezentace:

  • žáci byli nadšeni z "mladých učitelek i učitelů"
  • žákům se velmi líbila aktivní část prezentace - možnost vyzkoušet si resuscitaci na figuríně, měření tlaku, první pomoc, cviky (zdravé sezení)
  • informace předané studenty mají pro žáky větší váhu, větší význam, přestože nejsou tak odborné a fundované jako od pedagoga
  • studentky byly na dané téma perfektně připravené, k žákům byly vstřícné, rády odpověděly na otázky, kterých bylo opravdu hodně. Zajímavě seznámily žáky s první pomocí a přesvědčily i ty méně aktivní k praktickému nácviku
  • studenti si pro žáky druhého stupně připravili zajímavá témata. Jednotlivým třídám se věnovala skupinka studentů s konkrétním programem. Žáci si na resuscitační loutce prakticky vyzkoušeli nepřímou masáž srdce, kdy jim monitorovací zařízení signalizovalo, zda je jejich tlak na hrudní kost dostačující, nebo zda přílišným tlakem zlomili několik žeber. Osvojili si zásady obvazové techniky a v závěrečném testu podali zpětnou vazbu svým školitelům. Povídání o hygieně a zdravé výživě zpestřily prezentace, praktická cvičení i závěrečná beseda.
  • žáci si uvědomili, že včasná a kvalitně provedená laická první pomoci může zachránit život, neboť často o bytí a nebytí člověka rozhodují první vteřiny. Po příjezdu profesionálních zdravotníků by mohlo být již pozdě. Znalost zásad poskytování první pomoci v situacích ohrožujících život by tak měla patřit k základním dovednostem každého člověka.
  • páťáci si objednali resuscitaci a první pomoc, a tak se učili, jak správně postupovat při masáži srdce a umělém dýchání.  Vše si nacvičili i prakticky. Šesťáci si vybrali zdravý životní styl. Nejprve si udělali test, jak na tom doopravdy jsou, a pak následovala beseda, jak správně jíst, žít, co dělat, a hlavně nedělat, abychom žili zdravě. Sedmáci si zvolili téma hygiena rukou a infekční nemoci, paraziti. Děvčata je seznámila s vnitřními i vnějšími parazity vysvětlila jim, jak se mohou nakazit. Nakonec si žáci vypracovali test získaných znalostí. A osmáci s deváťáky si vybrali drogy a závislosti. V prezentaci jim děvčata ze zdrávky shrnula důvody a důsledky braní drog. Pak společně diskutovali o typech drog a jejich účincích na organismus.
  • Besedy byly podnětné, žáci je hodnotili velmi kladně a dozvěděli se spoustu důležitých informací.
  • byly jsme opět mile překvapené. Děvčata jsou šikovná, umí se prezentovat veřejně a dokážou výborně komunikovat a pracovat s dětmi...

Zpracovala Kateřina Štochlová