Novinky

Halloween

Hodiny anglického a německého jazyka se dne 30. 10. 2017 na SZŠ a VOŠ nesly v duchu Halloweenu. Žáci se dozvěděli historii a další informace o něm. Také se k tomu adekvátně oblékli do kostýmů nebo si vytvořili vlastní masky. Jejich úsilí můžete obdivovat na fotkách s námi :)

Foto

Mgr. Anca Eliášová

Exkurze Plzeň - Techmania Science Center; Fakultní nemocnice Plzeň - Bory

V rámci projektu přírodovědného vzdělávání jsme dne 31. 10. společně s třídami 2.A, 2.B a 2.OŠ vyrazili do populárního vědeckého centra Techmánie v Plzni. Zde nás čekal zajímavý program v podobě jednotlivých expozic a také 3D projekce filmu Astronaut v nedalekém planetáriu. I když spousta studentů nebyla v Techmánii poprvé, každý si opět našel díky měnícím se expozicím nový objekt svého zájmu. Středem zájmu studentů se staly především televizní stanoviště pro předpověď počasí, bagr i pohybové simulátory v sekci  Mathatlon.

Třída 2. A. navíc absolvovala i exkurzi v hyperbarické komoře ve FN Bory, kde jsme viděli přípravu pacientů k pobytu i jejich přímé umístění v komoře a počátek dekompresního procesu. Mezi nejčastější indikace pro pobyt v tomto zařízení patří otrava CO a kouřovými plyny, dekompresní choroba, těžké anaerobní infekce, plynatá sněť, tinitus, diabetické a ischemické defekty a mnohé další.

Věříme, že si každý ze studentů odnesl z akce mnoho zajímavých zážitků i nových vědomostí.

Foto

Mgr. Radka Hallová

 

Návštěva Národního divadla

V úterý 24.10. se uskutečnila literárně-historická exkurze do Prahy. Žáci třetího ročníku navštívili Pražský hrad, prohlédli si Katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, po Královské cestě došli do centra metropole.

V odpoledním programu byla návštěva vyšehradského hřbitova se Slavínem.

Nejvíce se všichni těšili na návštěvu Národního divadla, viděli jsme základní kameny a zhlédli představení hry Josefa Kajetána Tyla Strakonický dudák.

 Mgr. Renata Šalátová

 

Výstava středních škol. Kam po základní škole?

Maraton výstav středních škol KAM PO ZÁKLADNÍ ŠKOLE pokračuje. Tentokrát se konal dne 5. října 2017 na ISŠTE Sokolov.

Opět se ho zúčastnily téměř všechny střední školy zřizované Karlovarským krajem a sociální partneři. Zájemců o informace bylo hodně. Někteří měli již jasno, jiní zatím tápali a vybírali z široké nabídky.

I v této lokalitě naše škola upoutala poměrně velké množství žáků. Jsme tímto zájmem velmi potěšeni a utvrdilo nás to, že „chebská zdrávka“ má v Karlovarském kraji pořád dobré jméno.

Foto 

Ing. Radmila Hovorková

Návštěva chebského divadla

Žáci 3.A se ve čtvrtek 5. října zúčastnili v rámci přehlídky Divadla jednoho herce představení umělců z Maďarska - ROZTANČENÉ GRAFFITI | ZAČALO TO TANCEM .

Mgr. Renata Šalátová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava středních škol Karlovarského kraje. Kam po základní škole?

Dne 27. září 2017 se již tradičně konala výstava středních škol KAM PO ZÁKLADNÍ ŠKOLE? Zúčastnily se jí téměř všechny střední školy zřizované Karlovarským krajem a sociální partneři.

Informace o budoucím studiu přišli hledat vycházející žáci základních škol z Chebu a okolí blízkého i vzdálenějšího. Naše škola se všemi čtyřmi obory zaujala poměrně velké množství žáků a my doufáme, že se s nimi v příštím školním roce setkáme jako s žáky střední zdravotnické školy.

Poděkování patří vybraným žákům 3. A (O. Kortan, D. Florián) a 3. B (E. Skřivanová, K. Hamouzová, T. Brožová, E. Dvořáková), kteří bez oddechu podávali informace návštěvníkům výstavy.

Foto

Ing. Radmila Hovorková