Novinky

Termíny písemných, praktických a ústních maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období roku 2022

Termíny písemných, praktických a ústních maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období roku 2022

6. 9. 2022 (úterý) - písemná maturitní práce z NEJ

7. 9. 2022 (středa) - praktická maturitní zkouška třída 4. A a 4. B

8. 9. 2022 (čtvrtek) - ústní MZ třída 4. A

9. 9. 2022 (pátek) - ústní MZ třída 4. B

 

Termíny písemných, praktických a ústních závěrečných zkoušek v měsíci září

2. 9. 2022 (pátek) – písemná zkouška

6. 9. 2022 (úterý) – praktická zkouška

8. 9. 2022 (čtvrtek) – ústní zkouška

Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel školy, 30. června 2022


 

Den zdraví a bezpečí na „Krajince“

Ve dnech 24. a 25. 6. 2022 v areálu Krajinné výstavy proběhla akce s názvem „Den zdraví a bezpečí“, který pořádaly Komunitní centrum Chebsko, KKN a Diakar z. ú. Kromě složek IZS, Městské policie, Armády ČR i KKN se do akce zapojila také naše „zdrávka“. Páteční návštěva byla určena především pro děti mateřských i základních škol, sobota pak pro širokou veřejnost. Naši školu zde reprezentovali žáci 2. A oboru Praktická sestra i žáci 2. B obor Sociální činnost a Masér ve zdravotnictví. Stánky byly otevřené dva – sestry seznamovaly s ukázkami první pomoci, resuscitací a správným mytím rukou. Maséři obstarávali stanoviště stimulačního chodníku, prováděli ukázky baňkování, míčkování, tejpování a mnoho dalšího. Žáci z oboru Sociální činnost byli nápomocni jako doprovod školkám i školám.

Z pedagogů zde fungovaly paní Ing. Dita Čepcová, Bc. Hana Hoblová (odborní garanti) i jejich kolegyně Mgr. Veronika Burešová a Mgr. Kateřina Slavíková. Soudě dle fotografií měla akce ohromný úspěch. Děkujeme všem za skvělou reprezentaci!

Fotografie nafotila Denisa Kolaříková.

Mgr. Hallová Radka

„Doktora se nebojíme“

Ve dnech 21., 23. a 28. 3. nás ve škole navštívily děti z mateřské školy Zlaťáček v Chebu. Připravili jsme pro ně situace ze zdravotnického prostředí, se kterými se mohou setkat a neměly by se jich bát. Děti měly možnost si v odborných učebnách vyzkoušet ošetřování drobných poranění ale i resuscitaci, povozit se na nemocničním lůžku, osvojit si správné mytí rukou a čištění zoubků, nacvičit si volání na tísňové linky. Dětem i nám se společné dopoledne líbilo a těšíme se na další spolupráci. 2.A

Akce byla realizována za přispění Karlovarského kraje a města Chebu v rámci projektu „Prevence hravě a zdravě“ a Studentského centra.

Foto

Ing. Dita Čepcová

Olympiáda PSK podruhé – regionální kolo

Olympiáda PSK podruhé – regionální kolo   

Téměř s měsíčním odstupem od školního kola PSK olympiády se dne 24. 3. 2022 uskutečnilo také kolo regionální. Letos netradičně v on-line prostředí.

Naši školu reprezentovaly Dominika Mikitová (3. B), Marie Landrgottová (3. A) a Berenika Selberová (3. B). V konkurenci dalších 6 žáků ze SZŠVOŠZ Plzeň a SZŠ Klatovy se naší Berenice Selberové podařilo obsadit krásné 2. místo! Místo první a tím i postup do celorepublikového finále v Chomutově jednohlasně získal Vojtěch Štrumpf z Klatov a bronzová příčka patřila Elišce Staňkové z Plzně. 

Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a těšíme se na další soutěžní klání v příštím roce.

Diplomy

Mgr. Hallová Radka

Čistíme zoubky

10. 3. 2022 se třída 2.B obor Sociální činnost zapojila do projektu „Čistíme zoubky“, kterého se účastnily děti z MŠ Skalka. Děti se učily, jak si správně čistit své zoubky, aby je neměly zkažené. Připravené úkoly a hry je moc bavily. Scénka o zvířátkách, která si nechtěla čistit zuby, předškoláky velmi pobavila a potěšila. Všichni byli moc šikovní, hodní a dávali pozor. Děkujeme MŠ Skalka za milou návštěvu.

Foto

Mgr. Lenka Píbilová a žáci z 2.B oboru Sociální činnost

Olympiáda z psychologie

Olympiáda z psychologie

     Dne 25. 2. 2022 se uskutečnil již 10. ročník školního kola Olympiády z předmětu psychologie a komunikace. Loňský devátý bohužel z epidemiologických důvodů veřejně neproběhl. Téma stanovené celostátní předmětovou komisí znělo: „Setkání s radostí“.

     Vybrané práce 7 studentů ze třídy 3. A a 3. B byly odprezentovány před odbornou porotou.  První místo získala Berenika Selberová (3. B), místo druhé Marie Landrgottová (3. A) a místo třetí Dominika Mikitová (3. B).  Cenu publika obdržel David Dvořák ze třídy 3. B.  Vítězům gratulujeme!

     Všechny práce byly velmi kvalitní a často v sobě skrývaly silný osobní příběh. Proto si velmi vážím odvahy soutěžících vystoupit s nimi veřejně. Přibližně za měsíc nás čeká i kolo regionální, které pořádá on-line Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni.  Držte našim soutěžícím palce.

Foto

Mgr. Hallová Radka