Novinky

Hi! Hello! Good morning!

To byl ranní pozdrav našich žáků v anglických rodinách v období od 4.4. - 9. 4. 2018, kdy se jich 18 zúčastnilo školní exkurze do Anglie.  Z Chebu do Londýna sice trvá cesta autobusem dlouhých 15 hodin, nicméně nám ji dokázala zpříjemnit naše průvodkyně se svým programem. V autobuse jsme si tak mimo poslechu různých užitečných informaci a historických pověstí také „po anglicku“ zazpívali, kdy se pro většinu výletníků stala hitem (tedy záleží na tom,  koho z těch 18 účastníků se zeptáte :), píseň - It´s a long way to Tipperary.

Cesta nám tak rychle utekla a ubytování proběhlo bez problémů.  Během pobytu v rodinách si žáci mohli nejen procvičit své znalosti anglického jazyka, ale poznat i jejich zvyky. Po snídani, která se obvykle sestávala z cereálií nebo toustu s džemem, jsme každý den vyráželi na celodenní výlety, např. do rodiště Williama Shakespeara, města Stratford nad Avonou, hrad Warwick.  Dále jsme navštívili město a chrám Salisbury, světoznámý Stonehenge, město Bath, zámek Windsor a významné pamětihodnosti Londýna (Big Ben, Parlament, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Downing Street, Trafalgar Square, Leicester Square, Picadilly Circus). Nejvíce atraktivní destinace, na kterou se všichni těšili, byla Oxford Street, známá nákupní ulice, kde si všichni mohli nakoupit oblečení nebo dárky pro rodinu a přátele. Doba strávená v Anglii všem určitě dlouho zůstane v paměti jako zahraniční výlet s kamarády, kde mimo poznávání země, z jejíž mateřštiny budou maturovat, zbylo určitě i dost času na zábavu, na kterou ve školních lavicích prostor nezbývá.

Za sebe bych pak tímto chtěla poděkovat všem žákům, kteří se během celého pobytu v Anglii chovali velmi vzorně. Doprovázela jsem je ráda a po této zkušenosti mohu říci, že jakýkoliv další výlet s nimi mi udělá radost.

Fotky

Mgr. Anca Eliášová

Návštěva Národního divadla

V úterý 17.04. se uskutečnila literárně-historická exkurze do Prahy. Žáci druhého ročníku navštívili Pražský hrad, prohlédli si Katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, po Královské cestě došli do centra metropole.

V odpoledním programu byla návštěva vyšehradského hřbitova se Slavínem.

Nejvíce se všichni těšili na návštěvu Národního divadla, viděli jsme základní kameny a zhlédli představení hry bratří Mrštíků Maryša.

Mgr. Renata Šalátová

 

Dostala jsem růži.

Občas do naší školy zavítají absolventi. Většinou přijdou někoho pozdravit nebo potřebují nějaké potvrzení, spolupráci nebo jako v tomto případě pomoc s dotazníkem do magisterské závěrečné práce.

Jan Vlasák, absolvent oboru masér sportovní a rekondiční, požádal naši paní ředitelku o možnost provést dotazníkové šetření o zdravé výživě. Když jsem ho uviděla a poptala se, jak se daří a jestli nemá chvilku čas, hned přijal mé neformální pozvání do třídy masérů z 1. ročníku, aby popovídal o studiu fyzioterapie v Plzni a o svém nynějším studiu na VŠTVS Palestře, o svých plánech a snech.

Bylo to velmi zajímavé a poutavé povídání. Moc hezky se to poslouchalo. Kupodivu poslouchali i žáci prvního ročníku. Ptali se na mnoho věcí a ani nechtěli jít na polední přestávku.

Hodina takovéto otevřené debaty byla víc než moje hartusení, aby se učili a aby studovali a aby hledali odpověď na to, co chtějí jednou v životě dělat.

Fyzioterapie je obor, kde každý může najít svoje místo.

Potkávám absolventy v lázeňských hotelech ve Františkových Lázních v pozici odborného dohledu nad praktikanty 3. nebo 4. ročníku.  Občas se dozvím, že někdo dokončil vyšší odbornou školu. Těch, kteří vystudují vysokou školu v oboru je celkem málo.

Setkání mě proto velmi rozradostnilo a vlilo „náděj“ do mé pedagogické práce.

Přísloví říká: Trpělivost růže přináší - Patientia autem rosis.

A tak jsem v úterý 10. 4. dostala krásnou růži.

Děkuji.

Foto

Kateřina Štochlová, učitelka odborného výcviku

Zdravej kancl

Přijel k nám do školy

Velmi příjemné a zajímavé setkání měli možnost zažít maséři 1. B a 2. B s jednatelem firmy www.zdravejkancl.cz, která se zabývá komplexní péčí o lidi trpící „kancelářskou chorobou“. Pracující v kancelářích, u PC atd. Nabízí služby, jež se týkají zdravého těla, zdravé mysli a zdravého stravování. Jejich náplň je velmi podobná náplni učiva masérů. A protože zástupce firmy už známe, neboť u nás ve škole vedl kurz tejpování, již nebránilo nic v tom, abych navázala spolupráci. Co z této spolupráce vzejde, ještě přesně nevíme, ale na spolupráci se všichni těšíme.

Foto

Kateřina Štochlová, učitelka odborného výcviku oboru Masér sportovní a rekondiční