Novinky

Studentské centrum zdraví na Poutním maratonu

Studentské centrum zdraví při SZŠ a VOŠ Cheb podpořilo charitativní akci Poutní maraton 2017, jejíž finanční výtěžek byl věnován na činnost  Hospicu sv. Jiří v Chebu.

Naší dobrovolníci - maséři poskytovali masérské a regenerační služby. Studentky oboru zdravotnický asistent prováděly měření na váze TANITA, která podá informace o aktuálním složení těla a poukazuje na zdravotní rizika testovaného.

V příjemném prostředí fary a za milé atmosféry nám čas velice rychle utekl a byl stráven nadmíru užitečně.

Kateřina Štochlová

15. ročník soutěže „Znáš své tělo“

   Tak,  jako  každým rokem, také letos, 20. 6. 2017, jsme uspořádali již 15. ročník soutěže „Znáš své tělo“.  Připravili ji žáci třídy 3. A  společně s vyučujícími. Soutěž byla určena žákům osmých tříd ZŠ, kteří si ověřili a porovnali své znalosti o fungování lidského těla, o poskytování první pomoci a o ochraně zdraví před některými nemocemi.

    Soutěže se letos zúčastnilo 33 dětí, tři nejlepší jednotlivci a tři tříčlenná družstva obdržela za své znalosti hodnotné ceny. Zkrátka nepřišli ani ostatní, po soutěži na ně čekaly drobné upomínkové předměty.

Foto

 Mgr. Jaroslava Rambousková, foto: Ing. Petr Jahn

TK - Český Krumlov

Z poněkud nesympatického kempu v Rožmberku jsme se vydali na nejdelší trasu do Českého Krumlova. Počasí nám přálo, úspěšně jsme zvládli všechny jezy. Za to patří pochvala všem účastníkům. V Krumlově nás čekal noční průplav městem. Den poté si mnozí z nás dopoledne vyzkoušeli jízdu na kajaku. Odpoledne nás zastihl slejvak, nicméně jsme vyrazili na prohlídku zámeckých zahrad a otáčivého hlediště. Pak jsme zamířili do středu historické města. Další zastávkou na naší pouti je Zlatá Koruna. Cesta bude náročná a strastiplná,ale my se s ní vypořádáme.

Foto

Michaela Čiháková

TK - 4. den (21. 6. 2017)

Turisťák
Je nám krásně, je nám hej,
Na kánoj teď nasedej.
Vem si pádlo, zapni vestu
a pozorně sleduj cestu.
Překážkou nám není nic,
snad jenom ten strašný hic.
Pádluj, pádluj, neboj se,
jen dej pozor na dvojce.
Loďka nesmí jíti ke dnu.
A i kdyby, já ji zvednu.
Pádluj, pádluj ještě víc,
Vltavě vycházej vstříc.
Zastav v kempu,postav stan,
Zvládáš to jak Superman.
Škoda že už jen pár dní,
je to tady parádní.
(Alžběta Švecová)

foto

TK - první tři dny na vodě (18. - 20. 6. 2017)

Počasí nám přeje, nebe je jako vymetené. Pomalu se z nás stávají vodáci, při zdolávání jezu a težších úseků někteří vylévali vodu. Po počátečním strachu z vody jsme den zakončili vodní bitvou. Při večerní procházce jsme obdivovali krásně nasvícený hrad Rožmberk.

Foto

Mgr. Petra Peroutková