Novinky

Za zážitky do saunového světa v Aquapalace Praha Exkurze masérů ze 4. B

O účincích saunování je nejlépe se přesvědčit na vlastní kůži při saunových ceremoniálech. A tak jsme vyjeli, nás 7 statečných s doprovodem, abychom vystavili svá těla kontrastní terapii: horko-zima, pára-led, teplo-vlažno, sucho-mokro s příměsí soli, bylinek, esenciálních olejů či medu. Vláčeli jsme svá netrénovaná těla různými prostředími, až jsme znaveni ulehli do lehátek. Tehdy už imunitní systém křičel: „Už dost, to stačí, víc nevydržím, onemocním!“ Pak jsme se odebrali do laskavé náruče vody a jejího houpání, nadnášení a konejšení. Ti otrlejší ještě absolvovali několik tobogánů, divokých řek, aby svá již vyčerpaná těla ještě umlátili o mantinely koryt vodních toků.

My jsme si to užili, těla byla příjemně unavena, imunitní systém stimulován.

Bylo to fajn.

Napsala Kateřina Štochlová, učitelka odborného výcviku

Motivační dny třídy 1. OŠ

Seznamovací a skupinové hry byly hlavním prostředkem motivačního dne třídy 1. OŠ. Ten se uskutečnil 12. 9. 2017 v prostorách školy a areálu Krajinné výstavy v Chebu. Různé druhy aktivit vedly žáky k vzájemnému poznání, ke zlepšení třídního klimatu a k navození skupinové spolupráce v novém kolektivu. Po skončení akce žáci hodnotili tento den velice pozitivně.

Foto

Mgr. Lenka Píbilová, třídní učitelka 1. OŠ

Motivační dny třídy 1. B

Začal nový školní rok a s ním i nástup nových žáků prvního ročníku. Jako každoročně byly zorganizovány takzvané motivační dny. Jelikož žáci vstupují do nového neznámého kolektivu, je třeba, aby se navzájem poznali, a to nejen ve školních lavicích.

Třída 1. B oboru Masér sportovní a rekondiční a Sociální činnost prožila dva dny v hezkém prostředí našeho domova mládeže. O skvělý program plný zábavných i naučných her se postarala odbornice na organizaci volného času paní Mgr. Lenka Píbilová. Pozitivní zpětná vazba ze strany žáků nám potvrdila, že se setkání vydařilo a splnilo svůj účel.

Foto

Ing. Radmila Hovorková, třídní učitelka 1. B

Studentské centrum zdraví na Poutním maratonu

Studentské centrum zdraví při SZŠ a VOŠ Cheb podpořilo charitativní akci Poutní maraton 2017, jejíž finanční výtěžek byl věnován na činnost  Hospicu sv. Jiří v Chebu.

Naší dobrovolníci - maséři poskytovali masérské a regenerační služby. Studentky oboru zdravotnický asistent prováděly měření na váze TANITA, která podá informace o aktuálním složení těla a poukazuje na zdravotní rizika testovaného.

V příjemném prostředí fary a za milé atmosféry nám čas velice rychle utekl a byl stráven nadmíru užitečně.

Kateřina Štochlová

15. ročník soutěže „Znáš své tělo“

   Tak,  jako  každým rokem, také letos, 20. 6. 2017, jsme uspořádali již 15. ročník soutěže „Znáš své tělo“.  Připravili ji žáci třídy 3. A  společně s vyučujícími. Soutěž byla určena žákům osmých tříd ZŠ, kteří si ověřili a porovnali své znalosti o fungování lidského těla, o poskytování první pomoci a o ochraně zdraví před některými nemocemi.

    Soutěže se letos zúčastnilo 33 dětí, tři nejlepší jednotlivci a tři tříčlenná družstva obdržela za své znalosti hodnotné ceny. Zkrátka nepřišli ani ostatní, po soutěži na ně čekaly drobné upomínkové předměty.

Foto

 Mgr. Jaroslava Rambousková, foto: Ing. Petr Jahn