Maturity a závěrečné zkoušky 2022/2023


 

Přihlašování k jarnímu termínu MZ 2021/2022

Termín pro podání přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky je do konce listopadu, resp. do 1. 12. 2021.

Pokud žák žádá o přizpůsobení podmínek zkoušky, musí k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení.

 

Přihláška k maturitní zkoušce.

Maturitní zpravodaj.

 

Mgr. Jitka Jašková, 16. 11. 2021

Termíny opravných písemných závěrečných zkoušek  v září a v prosinci.

Termíny a místo konání pro opravné písemné závěrečné zkoušky stanovil ředitel školy takto:

9.9. 2021 od 8:00 v budově SZŠ Cheb, 9. 12. 2021 od 8:00 v budově SZŠ Cheb

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel školy, 8. července 2021