Přihlašování k jarnímu termínu MZ

Termín pro podání přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky je do 1. 12. 2023.

Pokud žák žádá o přizpůsobení podmínek zkoušky, musí k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení.

Přihláška k MZ.

18.10.2023, RNDr. Jana Kabelková, zástupkyně ředitele