Hlavní body úprav MZ ve školním roce 2020/2021

  1. Připuštění k MZ

K MZ v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který k ní podal přihlášku a prospěl v 1. pololetí šk. roku 2020/21. Těm, kteří byli v 1. pololetí nehodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečnou, bude umožněno vykonat zkoušky k doplnění/opravě klasifikace do 31. 3. 2021. Pokud tedy žák byl hodnocen nedostatečnou nebo byl nehodnocen a chce maturovat v jarním termínu, musí prostřednictvím katedry do 12. 2. 2021 požádat ředitele školy, aby mu bylo umožněno vykonat zkoušku do 31. 3.

 

  1. Slohové práce

Byly zrušeny písemné slohové práce z českého jazyka i jazyků cizích pro ty žáky, kteří byli loni nebo letos prvomaturanty. Ostatním žákům, kteří v minulosti slohové práce nekonali úspěšně a letos se k MZ přihlásili, se slohové práce neruší.

 

  1. Didaktické testy (DT)

DT se konají 3. 5 – MAT a ANJ, 4. 5. CJL a 5. 5. NEJ. Prodlužuje se čas na jejich vypracování, a to takto: celkový čas na práci při DT z CJL je 85 min., ANJ a NEJ 110 min., MAT 130 min.

 

  1. Mimořádný termín DT

Nově se stanoví mimořádný termín konání DT (14., 15., 16. 6.) pro maturanty, kteří:

  1. se nemohli k řádnému termínu dostavit kvůli karanténě/nemoci COVID-19
  2. nevykonali v řádném termínu úspěšně DT, ovšem jen ti žáci, kteří konali nařízenou pracovní povinnost nebo dobrovolnickou práci v zařízení poskytujícím zdravotnické či sociální služby a v období od 12. 10. 2020 do dne konání DT tam odpracovali 160 hodin, což doloží buď potvrzením daného zařízení, nebo toho, kdo pracovní povinnost uložil (přikládá se k přihlášce k opravnému termínu).

 

  1. 3. opravný termín

Žákům, kteří konali činnosti uvedené v bodu 4 b, bude navýšen počet termínů DT z jednoho řádného a dvou opravných na jeden řádný a tři opravné (mimořádný termín je jedním z opravných).

 

Dle Opatření obecné povahy MŠMT                                                                                                                                   

Mgr. Jitka Jašková, 3. 2. 2021