Přihlašování k jarnímu termínu MZ 2020/2021

Termín pro podání přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky je do konce listopadu, resp. do 1. 12. 2020.

Pokud žák žádá o přizpůsobení podmínek zkoušky, musí k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení.

Příhláška ke stažení         

Mgr. Jitka Jašková, 6. 11. 2020