Podzimní termín MZ.

Přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky žák podává do 25. 6. Pokud se žák hlásí k ústní zkoušce z českého jazyka, musí do 30. 6. (znovu!) odevzdat individuální seznam četby. Písemná část MZ se bude konat od 3. do 7. 9.

Přihláška

Mgr, Jitka Jašková, 24. 5. 2018

Nabídka maturitních předmětů a témat pro školní rok 2017/2018