Přihlášky k podzimnímu termínu MZ

Přihlášky k podzimnímu termínu MZ je nutno odevzdat do 25. 6. 2017 buď Mgr. J. Jaškové, nebo do sekretariátu SZŠ a VOŠ.

Pokud se žák hlásí k ústní zkoušce z českého jazyka, musí do 30. 6. 2017 odevzdat individuální seznam literárních děl. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam lit. děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým v kánonu školy.

Mgr. J. Jašková, 30. 5. 2017

Přihlašování k jarnímu termínu MZ.

Podle Vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů je nutné odevzdat přihlášku k jarnímu termínu maturitní zkoušky nejpozději do 1. 12. 2016. Žáci 4. ročníku denní formy vzdělávání vyplní přihlášku v rámci hodiny SCJ. Ostatní maturanti si přihlášku vytisknou a řádně vyplněnou odevzdají v sekretariátu školy. Ti, kteří žádají o uzpůsobení podmínek MZ, musí k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení.

Přihláška ke stažení

Mgr. Jitka Jašková, 14. 11. 2016