Přihlášky k podzimnímu termínu MZ

Přihlášky k podzimnímu termínu MZ je nutno odevzdat do 25. 6. 2017 buď Mgr. J. Jaškové, nebo do sekretariátu SZŠ a VOŠ.

Pokud se žák hlásí k ústní zkoušce z českého jazyka, musí do 30. 6. 2017 odevzdat individuální seznam literárních děl. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam lit. děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým v kánonu školy.

Mgr. J. Jašková, 30. 5. 2017