Přípravné kurzy k přijímačkám.

INFORMACE 

Naše škola přádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro uchazeče čtyřletých studijních oborů ukončených maturitní zkouškou – ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT, SOCIÁLNÍ ČINNOST A MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ pro školní rok 2018/2019.

Kurzy jsou určeny pouze pro zájemce, kteří si podali přihlášku na naši školu.

TERMÍNY: SOBOTA 24. 3. 2018

                SOBOTA  7. 4. 2018

Doporučujeme se zúčastnit obou termínů!

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 8:00 – 13:00 h. – český jazyk, matematika

MÍSTO KONÁNÍ: BUDOVA SZŠ A VOŠ CHEB, HRADEBNÍ 58/10

Je nutné vyplnit a odeslat přiložený formulář!

Děkujeme za zájem

RNDr. Jana Kabelková, statutární zástupkyně pověřená vedením školy

 

Případné dotazy Ing. Hovorková, mob.: 736 417 391.