Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jsou zrušeny.

 

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol.

Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu.

Opatření se týká všech žáků a studentů naší školy včetně dálkové formy vzdělávání.

Úkoly žákům a studentům jsou učiteli předávány přes "Katedru".

Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízení.

Opatření platí do odvolání.

Informace o dalších opatřeních budou žákům předávány Školou on line "Katedrou" a na webových stránkách školy.  

Podzimní MZ

Písemné MZ se konají od 1. do 4. 9. 2015 (1. 9. od 12:00 DT MAT, 2. 9. od 8:00 DT CJL, od 12:15 PP CJL, 3. 9. od 8:00 DT ANJ, od 12:15 PP ANJ, 4. 9. od 8:00 DT NEJ, od 12:15 PP NEJ). Žákům, kteří se k podzimnímu kolu přihlásili, byla mailem poslána pozvánka k písemným MZ. V pozvánce jsou uvedeny termíny konání jednotlivých zkoušek. Pozvánku s průkazem totožnosti si maturant vezme ke zkoušce s sebou. Pozvánku si též lze vyzvednout v úterý 18. 8. v sekretariátu školy.

Rozpisy praktických a ústních MZ budou hotovy do 1. 9. 2015.

Mgr. Jitka Jašková, 14. 8. 2015