Přihlášky k podzimnímu termínu MZ (2)

Přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky musí žáci podat nejpozději do 25. června zástupkyni ředitele školy. Ti, kteří budou konat ústní zkoušku z českého jazyka, odevzdají vlastní seznam 20 literárních děl do 30. června (i ti, kteří již odevzdali seznam pro jarní termín Ú MZ). Neodevzdá-li žák vlastní seznam do stanoveného data, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Mgr. Jitka Jašková, zástupkyně ředitele školy, 27. 5. 2015

 Přihláška ke stažení (soubor je velký a stažení trvá déle).