Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jsou zrušeny.

 

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol.

Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu.

Opatření se týká všech žáků a studentů naší školy včetně dálkové formy vzdělávání.

Úkoly žákům a studentům jsou učiteli předávány přes "Katedru".

Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízení.

Opatření platí do odvolání.

Informace o dalších opatřeních budou žákům předávány Školou on line "Katedrou" a na webových stránkách školy.  

Termíny ústních zkoušek společné části, termíny povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020. (Termíny budou pravděbodobně nahrazeny novými).

Termíny budou pravděbodobně nahrazeny novými.

 

Třída

Praktická MZ

Ústní MZ

4.A

12.5. – 19.5.

21.5. – 27.5.

4.B SČ

13.5. – 15.5.

19.5. – 21.5.

4.B M

11.5. – 12.5.

19.5. – 21.5.

  

RNDr. Jana Kabelková, statutární zástupce SZŠ a VOŠ Cheb, 18.2.2020