Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jsou zrušeny.

 

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol.

Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu.

Opatření se týká všech žáků a studentů naší školy včetně dálkové formy vzdělávání.

Úkoly žákům a studentům jsou učiteli předávány přes "Katedru".

Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízení.

Opatření platí do odvolání.

Informace o dalších opatřeních budou žákům předávány Školou on line "Katedrou" a na webových stránkách školy.  

!!! VRÁCENÍ STRAVOVACÍHO ČIPU!!!

Studenti, kteří v letošním školním roce úplně ukončí stravování ve školní jídelně, odevzdají identifikační médium (stravovací čip) při svém posledním dni stravování ve výdejně ŠJ.

Následně jim bude na konto vrácen poplatek za vypůjčení stravovacího čipu 120,- Kč.


Ostatní strávníci, kteří budou ve stravování pokračovat i v následujícím školním roce, si stravovací čip ponechají (pro následné stravovacího období).

Bc. Z. Tulisová, VSUZ