Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jsou zrušeny.

 

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol.

Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu.

Opatření se týká všech žáků a studentů naší školy včetně dálkové formy vzdělávání.

Úkoly žákům a studentům jsou učiteli předávány přes "Katedru".

Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízení.

Opatření platí do odvolání.

Informace o dalších opatřeních budou žákům předávány Školou on line "Katedrou" a na webových stránkách školy.  

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ.

jarní zkušební období 2015

datum

předmět

forma zkoušky

zahájení zkoušky*

4. 5.

matematika

didaktický test

8:30

anglický jazyk

písemná práce

13:00

5. 5.

český jazyk a literatura

didaktický test

8:00

písemná práce

11:30

6. 5.

anglický jazyk

didaktický test

8:00

7. 5.

německý jazyk

didaktický test

8:00

písemná práce

12:00

* zahájení přípravy v učebně

 

19. 1. 2015, Mgr. J. Jašková