Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jsou zrušeny.

 

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol.

Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu.

Opatření se týká všech žáků a studentů naší školy včetně dálkové formy vzdělávání.

Úkoly žákům a studentům jsou učiteli předávány přes "Katedru".

Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízení.

Opatření platí do odvolání.

Informace o dalších opatřeních budou žákům předávány Školou on line "Katedrou" a na webových stránkách školy.  

„Chřipkové volno“

Na základě doporučení Krajské hygienická stanice Karlovarského kraje, územní pracoviště Cheb, a se souhlasem zřizovatele školy (KÚ KK) vyhlásil ředitel SZŠ a VOŠ volno na dny 10. – 13. 2. 2015. Důvodem je vysoká absence žáků střední školy způsobená chřipkovým onemocněním. Zavřen je i domov mládeže, jídelna nevaří. Žáci dálkové formy studia volno nemají, neboť jejich výuka probíhá jen 1 den v týdnu. Volno neplatí ani pro studenty VOŠ, neboť se vzdělávají v jiné budově.

Mgr. Jitka Jašková, zástupkyně ředitele