Zajištění prázdninového provozu - úřední hodiny: středa 8:00 - 11:00  12:30 - 14:30 

 

„Chřipkové volno“

Na základě doporučení Krajské hygienická stanice Karlovarského kraje, územní pracoviště Cheb, a se souhlasem zřizovatele školy (KÚ KK) vyhlásil ředitel SZŠ a VOŠ volno na dny 10. – 13. 2. 2015. Důvodem je vysoká absence žáků střední školy způsobená chřipkovým onemocněním. Zavřen je i domov mládeže, jídelna nevaří. Žáci dálkové formy studia volno nemají, neboť jejich výuka probíhá jen 1 den v týdnu. Volno neplatí ani pro studenty VOŠ, neboť se vzdělávají v jiné budově.

Mgr. Jitka Jašková, zástupkyně ředitele