Přihlašování k podzimnímu termínu maturitní zkoušky

K podzimnímu termínu maturitní zkoušky podává žák přihlášku do 25. června 2016. Pokud bude žák konat i ústní zkoušku z českého jazyka, odevzdá do 30. června 2016 individuální seznam 20 literárních děl. Neodevzdá-li tento seznam, losuje u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům školního seznamu literárních děl. Přihlášky i seznam lze odevzdat v sekretariátu školy.

6. 5. 2016, Mgr. Jitka Jašková